MEDICINTEKNIKDAGARNA 2023

Välkommen till Stockholm 9–11 oktober 2023

Medicinteknikdagarna2023

MEDICINTEKNIKDAGARNA 2023

Välkommen till Stockholm 9–11 oktober 2023

Medicinteknikdagarna2023

MEDICINTEKNIKDAGARNA 2023

Välkommen till Stockholm 9–11 oktober 2023

Medicinteknikdagarna2023

Kommittéer

Organisationskommittén:

Heikki Teriö (ordförande), Karolinska Institutet/Karolinska Universitetssjukhuset

Niclas Roxhed, Kungliga Tekniska högskolan

Neda Haj-Hosseini, (MTFs MTD ansvarig)

Elisabet Rendahl, Region Stockholm

Frida Lindberg, Kungliga Tekniska högskolan

Farhad Abtahi, Karolinska Institutet

Leo Lantz, Södersjukhuset

Tomas Jansson, (MTFs kassör)

Programkommittén:

Niclas Roxhed, Kungliga Tekniska högskolan, (ordförande)

Heikki Teriö, Karolinska Institutet/Karolinska Universitetssjukhuset

Maria Asplund, Chalmers, MTFs vetenskaplig sekreterare 

Matilda Larsson, Kungliga Tekniska högskolan

Seraina Dual, Kungliga Tekniska högskolan

Mats Nilsson, Kungliga Tekniska högskolan

Johan Hartman, Karolinska Institutet/Karolinska Universitetssjukhuset

Magnus Cinthio, Lunds universitet

Håkan Gustafsson, Linköpings universitet/ Region Östergötland

Anders Eklund, Umeå universitet/ Region Västerbotten

Cecilia Persson, Uppsala universitet

Lena Strömberg, Medtech4tech

Malin Hollmark, SwedishMedTech

Ulrika Sandberg, Ledningsnätverket för Medicinsk Teknik (LfMT)

Kontaktinformation

Vid frågor om programmet
Heikki Teriö, Ordförande organisationskommittén
E-post: heikki.terio@regionstockholm.se

Niclas Roxhed, Ordförande programkommittén
E-post: roxhed@kth.se

 

Vid frågor om anmälan
Resia Kongress
E-post: medicinteknikdagarna@resia.se
Tel: 018-18 35 35 (Telefontid tisdag - torsdag kl. 9.00 - 12.00)

 

Abstractsupport
Invajo: support+mtd2023@appinconf.com

Datum

9-11 oktober 2023: Konferensen startar!

Arrangeras av

MTF
MTF
MTF